085 - 043 79 10 info@bpua.nl

MVO

Duurzaamheid & MVO

BPUA staat voor duurzaamheid en kwaliteit in al haar activiteiten. In samenwerking met de brancheverenging onderzoeken wij de milieueffecten van onze producten via een levenscyclusanalyse (LCA). De producten, waaronder de metalen profielen, worden geproduceerd met aandacht voor het milieu, gebruikmakend van hoogwaardige materialen zoals onder andere gerecycled staal en waterdragende plantaardige smering. Wij streven naar een minimale ecologische voetafdruk en stemt de arbeidsomstandigheden en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers hierop af. Daarnaast hechten wij veel waarde aan nauwe samenwerking met vaste leveranciers en klanten, waarbij transparantie, vertrouwen en respect centraal staan.

Door onze manier van werken wordt volop aandacht besteedt aan Mens en Milieu. Zo letten wij onder andere op:
- De herkomst en samenstelling van ons basis staal materiaal (herkomst in verband met de footprint, % gerecycled staal t.o.v. het geheel en indien mogelijk “groen” staal). - Tijdens het profileren werken wij met waterdragende plantaardige olie.
- Naast efficiënt produceren zien wij erop toe dat ons afval maximaal gerecycled wordt en houden wij afvalstromen gescheiden.
- Verpakken wij bewust onze profielen op herbruikbare stalenbokken die alleen in combinatie met “op transportroute “ teruggehaald worden.

Planet

Het reduceren van once ecologische voetafdruk

Products

Het aanbieden van duurzame profielen die volledig hergebruikt kunnen worden

People

We streven naar het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden, persoonlijke ontwikkeling en efficiëntie

Partnership

Nauwe samenwerkingen aangaan met onze partners, waarbij we gezamenlijk streven naar succes, duurzame groei en gedeelde waarden.