085 - 043 79 10 info@bpua.nl

Metal Studs Wanden

Het Metal Stud systeem is een NIET dragende constructie voor voorzet- en scheidingswanden. De wand opbouw bestaat uit C- en U-profielen. De U-profielen komen op de bouwkundige vloeren tegen het bouwkundige plafond. Daartussen worden de C-profielen geplaatst.
OnzeMetalStudprofielenvoordewandenleverenwijindesysteembreedtematen40 -45–50–70-75–100–125en150mmenwordengeproduceerdineengelijkzijdige(Laag)eneenongelijkzijdige (Standaard) uitvoering. Zie de onderstaande uitgewerkte doorsnedes bij de 2 types.
In de normering van de Metal Stud profielen voldoen de ongelijkzijdige – S- profielen* ook aan de DIN 18182 norm. Alle profielen voldoen sowieso aan de te stellen eisen van de -certificering en NEN-EN 14195. Aan de onderliggende normen voor de basismaterialen, zoals de te stellen eisen aan de staaldiktes, de staalkwaliteit, zink kwaliteit en zinkdiktes wordt uiteraard ook voldaan. Onder downloads zijn de genoemde DIN en NEN-EN normen nader te bekijken. Met betrekking tot de DIN 18182 norm merken wij op dat de profielbreedtes 40 en 45 in deze norm NIET zijn opgenomen. Deze 2 profiel breedtes produceren wij wel conform de specificaties van deze norm. Van alle onze producten zijn de prestatieverklaringen (DoP-verklaringen) onder downloads terug te vinden.

 

Overige Producten

Metal Studs Plafond

Lees meer >

Vragen?

Vragen? Neem dan contact met ons op via telefoon 085 - 043 79 10, via mail info@bpua.nl of vul het contactformulier in!